Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 
Zajęcia manualne od 16 lat - 24.04.2013


Temat: Mazowieckie krajobrazy- technika malowanie farbami witrażowymi

cele:
  -kształcenie poczucie odpowiedzialności za stan środowiska-pokazanie piękna przyrody Mazowsza-kształcenie nawyków ekologicznego zachowania się        -kształcenie sposobu sposób patrzenia na przyrodę i uczenie dbania o stan najbliższej okolicy-nabywanie większej sprawności posługiwania się techniką malowania farbami witrażowymi-rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda-rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

Wykonano prace plastyczne związaną ze światem roślin oraz krajobrazem Mazowsza.
Szczególną uwagę zwrócono na ochronę środowiska, zagrożenia ze strony działań człowieka. Piękno natury ukazano stosując szeroką gamę barwną.