Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 

 Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2014 - 2016

  Tytuł zadania : Robinsonada 

Robinsonada 2014 - Styczeń

Podsumowanie zajęć - styczeń 2014 r
Zajęcia odbyły sie zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych pomagano w odrabianiu prac domowych. 
Wykonano szereg ćwiczeń usprawniajacych motorykę, sprawności manualne, kaligrafię. Doskonalono pamięć wzrokową i słuchową.
 
Przygotowywano do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego- rozwiązywano testy, wzbogacano zasób słownictwa, rozwiązywano ćwiczenia z gramatyki praktycznej.

Na zajęciach socjoterapeutyczno-profilaktycznych głównie bazowano na tematyce zwiazanej z emocjami- złość, agresja, itp. Również uczono potrzebę pozytywnego patrzenia na swoje życie i nabieranie tolerancji wobec innych zachowań. Kształcono postawy mówienia swojego zdania w grupie, mówienia "nie", empatii. Podnoszono świadomość sytuacji psychologicznej ofiary przemocy. Zwiększano wrażliwość na sytuacje, w której zachodzi potrzeba interwencji. Wskazano, gdzie nalezy szukać pomocy. Uwarażliwiano na krzywdę drugiej osoby. Kształcono umiejetnośc korzystania z pomocy. Przez gry i zabawy, odgrywane scenki integrowano grupę i uczono współpracy. Poszukiwano swojej roli w rodzinie, prawa ale i obowiązki członka rodziny. W czasie zajęć panowała miła atmosfera. 
Podopieczni chętnie brali udział w zajęciach.

Styczeń 2014