Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 
I Ty Poszukaj swojego Robinsona " - projekt finansowany z UM Płocka - Wydział Zdrowia - z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


15.07.2013. PONIEDZIAŁEK
Temat: Tworzenie załogi statku i przygotowanie do rejsu.
Streetworkerzy: Anna Chyła, Aleksandra Radaszkiewicz
Wolontariusze: Agata Nowicka, Ewelina Chmielewska, Małgorzata Jakubowska , Bożena Iwańska

Nad całym projektem czuwa koordynator a zarazem prezes fundacji Piotr Nosarzewski .

9:00- Sprawdzenie listy obecności, zapoznanie z regulaminem BHP w czasie zajęć- bezpieczeństwo w czasie zajęć. Podanie informacji co można a czego nie w czasie zajęć i zabaw na terenie siedziby i w plenerze.
9:30- Gry i zabawy polegające na zapamiętywaniu imion podopiecznych
9:40- Wspólne redagowanie i spisanie kontraktu przez uczestników zajęć (szary papier, mazaki, tablica flipchart)
9:50- Rysowanie przedmiotów zaczynających się na pierwszą literę imienia każdego dziecka ( blok , farby akwarele, plakatówki, kredki, mazaki)
10:10- Zabawa „nieostrożni kamraci”- rozpoznawanie głosów dzieci.
10:25- Ozdabianie chust Robinsona ( chusty, farby do tkanin, mazaki olejne )
11:10- Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się poza obszarem siedziby fundacji i na placu zabaw.
Wyjście na plac zabaw „Jordanek”. Wspólne zabawy podwórkowe z streetworkerami.
Dzieci korzystały z elementów placu, jak też ze skakanek, gum do grania, itp.
Zabawa w „Posągi” – zastyganie ; podawanie piłki, która jest gorąca, zimna itp.
12:00- Poczęstunek w siedzibie (drożdżówka, woda z sokiem, ciastka)
12:20- Zabawa w emocje ( tj. kalambury)- wykorzystanie flipchart, mazaki
Rysowanie portretu kolegi (mazaki, kredki, farby- technika do wyboru dziecka, blok rysunkowy, brystole)
13:20- Tworzenie kroniki (kolorowy blok, technika do wyboru dziecka)
Podsumowanie całego dnia
Zapoznanie dzieci z planem kolejnego dnia.
13:40-14.00- odbiór dzieci przez rodziców/dziadków.

Cele zajęć:
1. Integracja w grupie
2. Kreatywne myślenie
3. Udoskonalanie umiejętności plastycznych, posługiwania się nowymi technikami
4. Nauka wyrażania emocji za pomocą mimiki
5. Nauka szybkiego zapamiętywania
6. Pozytywne obrazowanie siebie
7. Ukazywanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
8. Edukacja poprzez zabawę
9. Poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw podwórkowych