Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓKI PUBLICZNEJ

2012-06-28 21:44:01, komentarzy: 0
  • Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc !                                             

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazywane środki pieniężne podczas imprezy zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny „ PORTAL FM – POMAGAJMY NOWE ŻYCIE DAJMY”.

Zebrana kwota zostanie przekazana na konto fundacji z przeznaczeniem na operację dla  małego chłopca-Witolda Wojciechowskiego.
Bardzo dziękujemy  za udział w imprezie charytatywnej „Portal Fm – Pomagajmy- Nowe Życie Dajmy”.

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓKI PUBLICZNEJKomitet Organizacyjny „PORTAL FM – POMAGAJMY NOWE ŻYCIE DAJMY” z siedzibą w Płocku przy ulicy Walecznych 4 m 11; na podstawie decyzji nr   10/2012       wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka dnia  czwartego maja 2012 roku informuje, że w wyniku przeprowadzenia zbiórki publicznej w sali konferencyjnej budynku Centrum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w dniu 2 czerwca 2012r. zebrano środki pieniężne w kwocie  914,46 zł (słownie: dziewięćset czternaście zł  46/100 gr) przez zbieranie datków do puszek kwestarskich, w tym 475,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć zł  00/100 gr) ze sprzedaży przedmiotów. 

Otwarcia puszek dokonała komisja w składzie:

1. Radaszkiewicz Aleksandra
2. Karolewska Monika

3. Rogalska Marta

4. Sobiecka Dominika


Koszty zorganizowania akcji pokryte zostały ze środków własnych (częściowo zwrócone po zakończeniu zbiórki publicznej) i wynosiły odpowiednio:
- rejestracja zbiórki – 82,00 zł(słownie: osiemdziesiąt dwa zł  00/100 gr)- zwrócone ze zbiórki
- zakup holderów – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia zł  00/100 gr)

- zakup księgi gości – 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć  zł 00/100 gr)

- zakup koszulek 7szt – 121,93 zł (słownie : sto dwadzieścia jeden zł  93/100 gr) – zwrócony ze zbiórki
- zrobienie i wydruk 1500 sztuk ulotek – 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100 gr)

- zrobienie i wydruk  zaproszeń 100 szt – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
- ogłoszenie w postaci plakatów- 110,00 zł (słownie: sto dziesięć zł  00/100 gr) – zwrócony ze zbiórki

- poczęstunek dla organizatorów – 131,44 zł (słownie: sto trzydzieści jeden zł 44/100 gr)- zwrócony ze zbiórki

 

Udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wynosi 84,2 %.

Łączna kwota zwrócona organizatorom częściowych kosztów z zebranej kwoty wynosi 535,37 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć  zł 37/100 gr) – w tym: za rejestrację zbiórki (82,00 zł), zakup tuszu i kartek ozdobnych  do druków ( 90,00 zł), zakup koszulek(121,93 zł), zamówienie plakatów(110,00 zł), zakup poczęstunku(131,44 zł).


Protokół z otwarcia puszek kwestarskich w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej dnia 02.06.2012r.

Komisja w składzie:
1. Radaszkiewicz Aleksandra
2. Karolewska Monika

3.     Rogalska Marta

4.     Sobiecka Dominika

 

W dniu 02 czerwca 2012 r. po przeprowadzeniu zbiórki publicznej w sali konferencyjnej przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku -stwierdza, co następuje:

1. 2 użyte puszki w zbiórce w momencie ich otwierania posiada nienaruszone pieczęcie na plombach.
2. W wyniku przeliczenia środków pieniężnych zebranych do wszystkich puszek otrzymano kwotę 914,46 zł (słownie: dziewięćset czternaście  zł 46/100 gr), w tym 475,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć   zł 00/100 gr) ze sprzedaży przedmiotów oraz 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery  zł 00/100 gr) od konsultantów firmy Fm Group.
3. Otrzymaną kwotę w wysokości 914,46  zł (słownie: dziewięćset czternaście  zł 46/100 gr)  

 (pomniejszoną o wyszczególnione koszty organizacyjne 535 zł 37/100gr)     przeznaczono na operację Witolda Wojciechowskiego poprzez wpłatę na konto fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „Witold Wojciechowski”.

 

 Publiczne ogłoszenie o wynikach zbiórki zostanie na stronie internetowej

http://portalfm.net.pl/portalfm-pomagamy-dzieciom  

http://www.facebook.com/groups/245946762126516/

 

 Jeszcze raz dziękujemy za okazane wsparcie.

Komitet Organizacyjny

 

Radaszkiewicz Aleksandra

Karolewska Monika

Rogalska Marta

Sobiecka Dominika

Nosarzewski Piotr

Szwech Anna

 

 

  

« powrót

Dodaj nowy komentarz