Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 

Sprawozdanie ze zbiorki na Szopce Noworocznej

2014-02-23 19:48:45, komentarzy: 0

Płock, dn.24.02.2014r

Sprawozdanie z „Szopki Noworocznej 2014” współorganizowanej przez FUNDACJĘ
w dniu 26 stycznia 2014
na podstawie decyzji nr 30/2013 przez Urząd Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc !

FUNDACJA „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom” z siedzibą w Płocku przy ulicy Walecznych 4 lok .11 ( której biuro mieści się – przy ul. Dojazd 13 w Płocku) -informuje, że w wyniku przeprowadzenia zbiórki publicznej w terminie 01 stycznia 2014 do 26 stycznia 2014 (sprzedaż biletów/cegiełek 386 szt po 30zł/szt ) zebrano środki pieniężne w kwocie 11.580,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł 00/100 gr).

Uzyskane w wyniku zbiórki środki pieniężne przeznaczone zostały na wsparcie edukacji i pomoc rzeczową dla rodziny zastępczej z Płocka (Moniki i jej rodzeństwa).
Zebrana kwota została pomniejszona o niektóre koszty organizacyjne:
- wynajem sali w Teatrze w Płocku ( zgodnie z umową faktura za usługę wyniosła 861,00 zł brutto wpłacone do Kasy Teatru w dniu 29 stycznia 2014)
- za ZaiKS podczas spektaklu ( zgodnie z umową faktura za usługę wyniosła 295,20 zł brutto wpłacone przelewem na podane konto w dniu 18 lutego 2014)
Tym samym, pozostała kwota (tj. 10.423,80zł) została wydatkowana w całości na pomoc rzeczową, m.in.:
- sprzęt AGD
- sprzęt RTV
- sprzęt komputerowy
- meble w celu domeblowania otrzymanego mieszkania (otrzymanego za pośrednictwem naszej Fundacji - w grudniu 2014 )
- drzwi i żaluzje okienne wraz z montażem do mieszkania


( lista zakupionych przedmiotów na kwotę 10.423,80 zł - w załączeniu do sprawozdania):
- FA (nr zakupu 60040933) z dnia 16.02.2014
- Fa VAT 11/2014 Z 20.02.2014
- FA (nr zakupu 60041074) z dnia 20.02.2014
- FA VAT 2/02/14 z 19.02.2014
- FA nr 3120140220074954 z 20.02.2014
- FA VAT 2014/FV/PŁ/000301 z dnia 20.02.2014
- FA nr 3120140220024046 z dnia 20.02.2014

Nie sprzedano cegiełek o nr: 134, 135, 136, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 358, 359, 399, 400. 

Planowana kwota zbiórki (400 szt cegiełek po 30,00zł/szt) to 12.000,00zł
Zebrana kwota (386szt cegiełek po 30,00z/szt) to 11.580,00zł

Odliczono tylko główne koszta t.j.:
- wynajem sali – kwota brutto 861,00zł
- opłata za ZaiKS – kwota 295,20zł
razem odliczone koszta to kwota 1156,20zł (czyli mniej niż 10% przychodu).

Pozostała kwota (11.580,00zł minus 1156,20zł) 10.423,80zł została przeznaczona na zakupy dla rodziny Pani Moniki i rodzeństwa tworzących rodzine zastępczą z Płocka.

W załączniku do sprawozdania jest także potwierdzenie otrzymania/odbioru z biura Fundacji (ul.Dojazd 13 w Płocku) zakupionych rzeczy - podpisane przez w/w osobę, zgodne z fakturami zakupu.

« powrót

Dodaj nowy komentarz