Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 

Złote Serce

2013-09-13 21:14:42, komentarzy: 0

"Złote serce"

to program, którego głównymi celami jest wspieranie dzieci i młodzież uzdolnioną, promowanie ich twórczości i włączenie młodych mieszkańców Płocka i powiatu do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. Wychodząc na potrzeby społeczeństwa został skonstruowany regulamin konkursów: plastycznego i ekologicznego przeznaczonego dla przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, osób indywidualnych i gimnazjów. Tego typu konkursy mają wpływ na kształtowanie poprzez działania twórcze i ekologiczne osobowość dziecka, młodzieży otwartej na potrzeby drugiego człowieka.
Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach. O rozstrzygnięciu konkursu, czasie i miejscu rozdania nagród i dyplomów powiadomimy wcześniej drogą poczty elektronicznej lub tel/fax, korzystając z kontaktu, który państwo podacie w kartach zgłoszeniowych.

Organizatorzy
Fundacja "Portal Fm-Pomagamy Dzieciom"
ul. Walecznych 4 lok 11
09-410 Płock
Gimnazjum nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r

ul. Miodowa 18
09-400 Płock

tel kontaktowy
663-80-77-76
Beata Kowalska- konkurs plastyczny
601-07-37-66
Piotr Nosarzewski- konkurs ekologiczny

Prace plastyczne prosimy
wysyłać na adres gimnazjum
z dopiskiem Beata Kowalska

 ************************************************************************

 

Przyroda nie zna

 nagrody ni kary,

 zna tylko konsekwencje

 

R.Ingersoll

 

 "Złote Serce" - konkurs ekologiczny przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazja w Płocku i powiecie płockim

 

 rozpoczęcie konkursu- 20 września 2013 r. zakończenie 31 maja 2014 r

 palcówki powinny zgłosić się do konkursu do końca września - nr tel. 601073766

 

 Cel główny: włączenie młodych mieszkańców Płocka i powiatu do aktywnego udziału

 w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że

 stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

 Cele szczegółowe:

- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej,

 - promowanie akcji ekologicznych,

 - rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,

- nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka,

- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,

- rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą

- integracja mieszkańców Płocka i powiatu

 Konkurs polega na przeprowadzeniu akcji zbiórki surowców wtórnych (plastykowe nakrętki i/lub makulatury) na terenie przedszkoli i szkół.

Każda zgłaszająca się do konkursu placówka musi wytypować swojego koordynatora, który ustali w organizatorami warunki przekazywania surowców w ciągu trwania całego konkursu.

 Nakrętki powinny być oznakowane nazwą placówki i policzone. Makulatura zważona i również oznakowana nazwą placówki. Surowce nie oznakowane lub nie policzone/zważone przechodzą na własność fundacji ale nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 Wygrywa ta placówka, która zbierze najwięcej surowców wtórnych (oddzielnie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Koordynator może tez wskazać klasę/ grupę lub osobę, która była najaktywniejsza w ciągu trwania akcji, czyli zebrała największą ilość. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czasie gali w połowie czerwca 2013 r.

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmują organizatorzy.

 KONTAKT :

 Fundacja "Portal Fm- Pomagamy Dzieciom"

 09-400 Płock

 ul. Dojazd 13

 09-400 Płock

 tel. 601073766

 ORGANIZATORZY: Fundacja "Portal Fm- Pomagamy Dzieciom"

Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r, ul. Miodowa 18 Płock

 

Odnaleźć siebie w sztuce- " Mój świat" - konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego  

 


 

Złote Serce" - konkurs plastyczny skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Płocka i powiecie.

 

 w kat: szkoły podstawowe- klasy I-III i IV-VI

 szkoły gimnazjalne klasy I-III

 Temat: Odnaleźć siebie w sztuce- "Mój świat"

 Technika do wyboru- bez plasteliny:

-malarstwo (farby olejne, witrażowe, pastele, akrylowe, akwarela, plakatówki, itp)

-rysunek ( piórko, ołówek, akwarela, itp)

 formy półprzestrzenne i przestrzenne (drewno, gips, glina- wypalona)

 Cele:

-wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży, promowanie ich sztuki

-pomoc w rozwijaniu zainteresowań plastycznych

-doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

-kształtowanie poprzez działania twórcze osobowość dziecka, młodzieży otwartej na potrzeby drugiego człowieka

-pobudzanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej

-kształcenie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowiek

 Format: min. A-3- dotyczy tech. malarstwo i rysunek (nie dotyczy prac wykonanych farbami olejnymi, witrażówkami), pozostała technika -format dowolny

 

-Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów (art50ust z dn. 4.02.94) o prawach autorskich i prawach pokrewnych

 (Dz.U.z 1994 r Nr 24 poz 83) oraz do publikacji w wyd. wszelkiego typu i Internecie.

-Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatorów. Mogą być licytowane, sprzedawane a dochód przekazany zostanie na cele statutowe Fundacji "Portal Fm- Pomagamy Dzieciom" z siedzibą w Płocku

 -Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji

-PRACE GRUPOWE NIE PODLEGAJĄ OCENIE JURY, PRACE TYLKO WYKONANE SAMODZIELNIE

-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki

- Każda praca musi mieć załączoną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową

- Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac

 

 ogłoszenie konkursu: 20 września 2013 r , rozstrzygnięcie 29 listopada 2013 r

 

 przysyłanie prac na adres:

 Gimnazjum nr 4

 ul. Miodowa 18

 09-400 Płock

 z dopiskiem p. Beata Kowalska

 w razie pytań: tel. kontaktowy 663-80-77-76

 ORGANIZATORZY:

 Fundacja "Portal Fm- Pomagamy Dzieciom"

 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r

 ul. Miodowa 18 Płock

« powrót

Dodaj nowy komentarz