Fundacja „Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

Informacja

Kochani ruszamy od 11 maja 2020 r

Fundacja czynna od 11 maja 2020 r

w godzinach 10.00 - 16.00

I teraz konkretne informacje:

w ramach konkursu Mazowsze Czysta Kraina nakrętki od placówek oświatowych przyjmujemy wyłącznie od ulicy Dojazd 13( główne wejście)

Po upominki wykonane w Pracowni Pierre as of Angels działającej przy Fundacji Portal Fm - Pomagamy Dzieciom , zapraszamy wyłącznie od strony ul. Kilińskiego ( od strony świetlicy dla dzieci)

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny , a wiec każdego z Nas obowiązują maseczki, natomiast rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny zapewniamy dzięki przychylności Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego .

Zapraszamy

Zajęcia Zdalne

Wpisy w kategorii: Zajęcia Zdalne

Żyj smacznie, zdrowo i kolorowo

,, Żyj smacznie, zdrowo i kolorowo!” to temat zajęć, które odbyły się 6. 06. 2020r. Uczestnicy podzieleni na grupy zajęcia rozpoczęli od prezentacji bajki multimedialnej pt ,, Bajka o koronowirusie” oraz filmu edukacyjnego dla dzieci pt. ...

"Dzień Rodziny"

CELE: - rozwijanie kreatywności, - rozwijanie zdolności manualnych, - umacnianie szacunku i miłości do rodziny.

"Pląsy, gry i zabawy muzyczne"

CELE: • rozbudzenie u dzieci świadomości muzycznej • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

Dzień " Niezapominajki"

CELE: - pobudzanie wyobraźni - inspirowanie twórczego działania - rozbudzenie świadomości ekologicznej - wyrabianie odpowiedzialności za jakość środowiska - zapoznanie dzieci z wyjątkowym świętem- Świętem Niezapominajki; - rozbu...

Sztuczne ognie nad miastem - Zajęcia zdalne

CELE: 1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju 2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia. 3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi. 4. Wdrażanie do współpracy 5. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej. 6...

Zwycięstwo przyszło piękną wiosną ....

CELE: - budzenie zainteresowań historią Polski -budzenie zaciekawienia otaczającym światem - budzenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej - rozwijanie umiejętności manualnych

Święta Majowe - zajęcia zdalne

CELE: - kształtowanie postaw patriotycznych - rozwijanie poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi

Zabawy muzyką - zajęcia zdalne

CELE: • wykonanie instrumentu muzycznego – grzechotki • rozbudzenie u dzieci świadomości muzycznej • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi

Spacer po Starym Mieście

TEMAT: Spacer po Starym Mieście. CELE: - stymulacja wszechstronnego rozwoju. - zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi. - wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych mo...

Zajęcia zdalne - Światowy Dzień Ziemi

TEMAT: :"Światowy Dzień Ziemi" - Zajęcia zdalne CELE: - rozwijanie inwencji twórczej, - promowanie postaw proekologicznych - kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko

Mali Odkrywcy w zakamarkach kuchennych

TEMAT: :"Mali Odkrywcy w zakamarkach kuchennych" CELE: - rozwijanie sprawności manualnych, - rozwijanie inwencji twórczej, - wykształcenie umiejętności przyrządzenia potraw.

Międzynarodowy Dzień Autyzmu

NOTATKA Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI ORAZ ARTETERAPII I MUZYKOTERAPII

Zabawy dźwiękiem i głosem"

Zdalne zajęcie dodatkowe muzyczne - prowadzone wolontarystycznie przez mgr Aleksandrę Radaszkiewicz