Fundacja „Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

Detektywi Przyrody

16.01.2021 - 31.12.2021

Świąteczna Kromka Chleba

Zbiórka Żywności dla Płockich Bezdomnych

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 3/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 2/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 1/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Informacja

W ramach konkursu Mazowsze Czysta Kraina nakrętki od placówek oświatowych przyjmujemy wyłącznie od ulicy Dojazd 13

( główne wejście)

Po upominki wykonane w Pracowni Pierre as of Angels działającej przy Fundacji Portal Fm - Pomagamy Dzieciom , zapraszamy wyłącznie od strony ul. Kilińskiego ( od strony świetlicy dla dzieci).

Zapraszamy do Charytatywnego Bazarku Efemek  - wejście od ul. Kilińskiego 

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny , a wiec każdego z Nas obowiązują maseczki, natomiast rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny zapewniamy dzięki przychylności Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego .

Zapraszamy

Fundacja

Wpisy w kategorii: Fundacja

Certyfikaty i szkolenia

Założyciele, Członkowie i Wolontariusze Fundacji "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

Władze fundacji

Skład osobowy i dane kontaktowe do członków zarządu oraz kierownika sali zajęć, koordynatora ds. organizacyjnych, wychowawcy/opiekuna i pełnomocnika fundacji.

Statut - cele Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji. 1. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom i młodzieży 2. Działalność edukacyjna, oświatowa, naukowa w szczególności pomoc w kształceniu i promocja uzdolnień dzieci, młodz...

Przyjaciele Fundacji

Brak opisu.

Sprawozdania

Brak opisu.