Fundacja „Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

Zaproszenie na kiermasz świąteczny

Zapraszamy  do siedziby fundacji ul. Dojazd 13 w Płocku na Kiermasz Świąteczny trwający do świąt w  każdy dzień tygodnia

Bombki

Stroiki

Zawieszki na choinkę 

Fundacja

Wpisy w kategorii: Fundacja

Certyfikaty i szkolenia

Założyciele, Członkowie i Wolontariusze Fundacji "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

Władze fundacji

Skład osobowy i dane kontaktowe do członków zarządu oraz kierownika sali zajęć, koordynatora ds. organizacyjnych, wychowawcy/opiekuna i pełnomocnika fundacji.

Statut - cele Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji. 1. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom i młodzieży 2. Działalność edukacyjna, oświatowa, naukowa w szczególności pomoc w kształceniu i promocja uzdolnień dzieci, młodz...

Przyjaciele Fundacji

Brak opisu.

Sprawozdania

Brak opisu.